FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pvc Nedir?Pvc kısaltma olarak "Polivinil klorür" yerine kullanılır. Petrol ve Tuzdan olu?an, petrokimya tesislerinde üretilen, formülü (CH2-CH2) olan bir polimer türüdür.

pvcPvc iki ana maddeden olu?ur. Chlorine (tuzdan) ve Ethylene (ham petrolden). Bu bile?im, ethylene dichloride, çok yüksek ısılarda Vinyl Chloride Monomer (VCM) gazına dönü?türülür. Polymerizasyon denilen kimyasal reaksiyon ile VCM kimyasal olarak sabit bir toza dönü?ür. Buna Pvc denir.

Neden Pvc Kullanılmalıdır?

1- İyi bir ısı yalıtımına sahip olması nedeni ile ısı kayıplarını engelleyerek yakıttan tasarruf edilmesini sa?lar.

2- Klor içermesi nedeni ile, Pvc?nin alev alma sıcaklı?ı yüksektir, alev tutu?tu?unda kendili?inden hemen söner.

3- Alüminyum ve ah?apla kar?ıla?tırıldı?ında daha hafiftir.

4- Ses yalıtımına sahiptir ve gürültü kirlili?inin önüne geçer.

5- Genel ve çok maksatlı kullanım sa?lar.

6- Pvc atıklar, ka?ıt ve cam atıklar gibi toplanıp tekrar de?erlendirilebilir.

7- Kolay temizlenir ve az bakım gerektirir.

8- Pvc?nin pencere veya kapı imalinde kullanılması ile ah?ap ikame edilerek, a?aç kesimi azalır ve ormanların korunması sa?lanır.

Pvc Nerelerde Kullanılır?

  • 1- Kapı ve pencere profilleri,

    2- Vinil cephe kaplaması,

  • 3- Boru ve tesisat malzemeleri,

    4- Elektrik kabloları,

    5- Gıda ve Ecza sektörlerinde,

    6- Su ve atık su endüstrisinde boru hatları için kullanılmaktadır.

İpkas San. Sit. 9 B Blok No:63 - 65 İkitelli-Ba?ak?ehir-İSTANBUL
Te.: +90 (212) 407 0585
Fax.:+90 (212) 407 05 88 email.:info@etapolimer.com.tr